Росијскы напад на Украјину (2022)

Iz Medžuviki, svobodnoj enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Tuty članok jest v začetku.

Možete pomogti Medžuvikiju uveličenjem članka. (novembr 2022)

Ход росијского вломјенја в Украјину с 2022 года. Жолтым оземја Украјины, кторе сут под јеј контролоју, чрвеным сут оземја, кторе окуповала Росија.

Росијскы напад на Украјину — јест војенны конфликт Росије с Украјиноју, чест росијско-украјинској војны, что иде с 24 второго мєсеца 2022 года. Росијскы напад стал највеликоју војноју в Европє с часа Другој свєтовој војны и сустрєтило широкы меджународны осуд.

Војенна кампанија је почела се послє нарасти росијскых војск од листопада 2021 года по кордону Украјины з Росијеју и Бєлорусју а признанја владоју Росији 21 февруара 2022 года терористичных образованиј на територији Украјины — тако званых "ДНР" и "ЛНР" — како државне образованја. Официалне прєдставитељи Росији всако сут одрєкали в својих тврдженјах, же Росија планује или имаје намєр нападати на Украјину. Практично једночасно војенне силы Росијској Федерацији сут почели неукрыте прємешченје додаточных војск на окупованне територије Донєцкоји и Луганскоји областиј.

Близко четвртој часины за кыјевскым часом (UTC+2) 24 февруара президент Росијској Федерацији, Владимир Путин, огласил је об "специалној војенној операције" цєљ кторој јест "демилитризација и денацификација Украјины". За нєколико минут сут почели се ракетне удары по всеј територији Украјины, даже подле Кыјева. Росијске војска сут вјежджали из боку Харкова, Херсона, Чернигова, Сум. Заједно из Росијеју војну против Украјины фактично вмєсана Бєлорус. Из приграничных округов наносет се ракетне удары по територији Украјины, вылєтаје војенна авиација дља поражанје ракетных и бомбовых ударов по територији Украјины, дєје се прємешченје војск а јего забезпеченје.

Благодаре одпору украјинској армији и сил самообраны уж в први дни агресији росијска армија је прєжила значных утрат у живој мочи и техникє. У својеј најновєјшеј историји, за оцєнками украјинскых и меджународных експертов, Росија в жадној војнє јешче је не прєживала такых великых утрат за такы краткы час. За признанјем западној развєдкы, Росија је стрєтла силнєјши, неж је очекывала, одпор, кторы је поражал материаљне-техничне проблемы дља јеј војск, недостатку палива, амуницији и продовољства, упад бојевого духу напастников. Быстре сједињенје крајев свєту дља помочи Украјинє, ако и запроваджање мочных санкциј против Росији, стало неочекываным ударом дља краја-агресора.

З првого дња нападу Росија нарушаје правила водитељства војны и масово чини војенни злочины. Кромє того, росијска влада учествује в информацијној војнє и употрєбјаје шовинистичну пропаганду.