Medžuviki:O projektu

Iz Medžuviki, svobodnoj enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Medžuviki jest svobodna viki-encyklopedija na medžuslovjanskom jezyku, ktora byla iztvorjena po prikladu Vikipedije. Vseko može učestvovati i pomagati stvarjati Medžuviki. Iztvorite konto i vy smožete legko iztvoriti novy članok ili razširjati i izpravjati grěšky v jestvujemyh člankah.

Poněktore města dlja ulěpšeńja v Medžuviki:

Imajemo naděju, že uspěh našej viki može v budučnosti pričiniti stvorjeńje istinnoj Vikipedije na medžuslovjanskom jezyku. Vslěd togo, tuta viki imaje zasady Vikipedije k svojemu sodržanju i imaje svobodno dozvoleńje. Nyně Medžuviki imaje 481 člankov na medžuslovjanskom jezyku.

Cělj

100
200
300
400
500
600
332

Jezykova politika Vikimedije, občiny, ktora upravjaje Vikipedijeju, imaje različne pravila dlja stvorjeńja novyh jezyčnyh razdělov. Najprvo, kako byhmo mogli prědložiti stvoriti medžuslovjansku Vikipediju, jezyku trěba imati kod ISO 639. Medžuslovjansky jezyk po aprilju 2024. to pravilo zadovaljaje ISO 639-3 kodom isv.

Drugo, testova viki v Inkubatoru Vikimedija, sajtu, kde ljudi stvarjajut nove Vikipedije, dolžna izpolniti slědne trěbovańja prěd strovjeńjem:

 • imati aktivnu i veliku občinu, čem boljši, tym lěpše;
 • imati mnogo dobro napisanyh i nekratkyh člankov na jezyku, čem boljši, tym lěpše.

Tomu i istnuje Medžuviki. Naša cělj — imati odpravny punkt, ktory možlivo bude koristati, kogdy v budučem nastane vrěme stvarjati oficialnu medžuslovjansku Vikipediju. My nadějemo se, čto tuta viki stane městom, na ktorom medžuslovjanska občina smože naučiti se viki-uměńju i napisańju člankov, da by potom legko učestvovati v stvorjeńju Vikipedije. Tako dějali, napriklad, avtori jezyka Lingua Franca Nova, ktori imali svoju viki na hostingu Vikija prěd stvorjenjem jih Vikipedije.

Prědpisy

Ako enciklopedičny projekt, Medžuviki slěduje prědpisam Vikipedij, osoblivo anglijskoj. Něktore generalne prědpisy i prěporučeńja:

 1. Medžuviki imaje cělju razumlivost člankov kako ljudam, ktori najčesto budut čitati jih, i generalno vsim slovjanam. Članky možno pisati udobnym alfabetom (kiriliceju ili latiniceju), ale generalno my imajemo Priručnik stilja o tom, kake prědmety pišut se kakym alfabetom.
 2. Članky generalno dobro imati od 10–12 rěčenij i vyše. Nikto ne bude odstranjati menje velike članky, ale dlja zdravja viki i koristi dlja budučej Vikipediji trěba ne imati masogovo kratkogo kontenta.
 3. Ako li vy prěvodite članky iz Vikipedije, prosimo ukazyvati jih iztočnik v opisu vaših izměn v formatu Prěvod članka [[w:KodJezyka:NazvaČlanka]] ili črěz šablon {{Prěvod}} (lěpje obydva). To jest požedańje dozvoljeńja (licenzije) Vikipedije.
 4. Každy kratky članok jest buduče dělo dlja inyh ljudij. Jestli vy jeste už stvorili kratke članky, ktore možlivo ulěpšiti tekstom, ulěpšite jih do uravnja 10–12 rěčenij, a ne stvarjajte nove.
 5. Kartky sut koristne, ale koristati jih trěba dopoka jedino v velikyh člankah, kde kartka ne bude měšati staviti tekst i obrazy.
 6. Navigacijne šablony ne trěba dělati prěmnogo velikymi, ibo od velikyh šablonov nemaje navigacije. Navigacijne šablony sut v mobilnoj verziji, i vslěd togo članok može imati ne vyše 3 navigacijnyh šablonov.
 7. Kategorije sut koristne, ale stvarjati nove kategorije trěba, jestli jestvuje hot by 2 članka ili kategorije, ktore v njih mogut byti prěmeščenymi.

Spis

Čest prěvodov prědpisov dajemo niže spisom. Ine prědpisy mogut byti v kategorijě.

Historija

 • V maju 2018 v Medžuviki byla vvezena viki Asanka, «Vikisbornik». Nyně on sodržaje 201 člankov.
 • V maju 2017 na osnově prošlyh viki byla stvorjena tuta viki, Medžuviki.
 • V dekembru 2009 Jan van Steenbergen (IJzeren Jan) stvoril drugu medžuslovjansku viki (potom ju prěměščali na hostingy Vikinet i Orajn).
 • 18 junija 2007 Gabriel Sloboda stvoril prvu medžuslovjansku viki (na jezyku Slovianski-P).

Logotip

Horugva medžuslovjanskogo jezyka

My imajemo ove logotipy dlja Medžuviki latiniceju i kiriliceju. Naš logotip byl osnovany na horugvě medžuslovjanskogo jezyka i formě kruga logotipa Vikipedije. My ne koristujemo logotip ili nazvu Vikipedije, ibo one sut trgova marka Fundacije Vikimedije. Latinsky logotip koristaje font «Linux Libertine», kiriličsky logotip koristaje «Linux Libertine Display» (malymi velikymi bukvami).

Takože dostupnymi sut tekstove fajly v SVG-formatu (latiniceju, kiriliceju), ktore ne izgledajut normalno, no mogut praviti se.

Takože