Sbornik:Евангелје од Томы

Iz Medžuviki, svobodnoj enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Latinična verzija

Ово сут скрыта изрѣченьа која живы Јешуа глагольаше а Јехуда Тома близнец записа.

1

И он рѣче:

Кто одкрые значенье сеј слова, не буде вкусити смрт.

2

Јешуа рѣче:

Ишчи и не прѣстај искати доколѣ не најдеш. Нашевши, будеш обезпокојити се. Безпокојны, удивиш се. И тогда будеш владајучи над всим.

3

Јешуа рѣче:

Ако вам ваши воджи кажут: гле, царство јест на небу, птице небесне будут прѣдходити вас. Ако вам кажут: в морју јест, рыбы будут прѣдходити вас. Но, царство јест во вами и извнѣ вас. Познате ли себе, будете познаны и појмите да јесте дѣти живого отца. Но, ако себе не познате, живете в бѣди и вы јесте бѣда.

4

Јешуа рѣче:

Стары чловѣк без колѣбаньа буде пытати дѣтенце од седм дни об мѣсту живота, и он буде живѣти. Ибо многи први будут послѣдньи, и они станут једно.

5

Јешуа рѣче:

Познај что тобѣ прѣд лицем, и оно скрыто буде ти одкрыто.

6

Ученики го пытаху: Желајеш ли да постимо? Како трѣба молити се? Трѣба ли давати милостыньу? Кој једиво јести? Јешуа рѣче: Не лжите и не творите что ненавидите.

8

Јешуа рѣче:

Чловѣк јест подобны мудром рыбару. Он метне мрѣжу в морје и извлѣче ју полну малих рыб. Меджу јими најде једну велику добру рыбу. Он без колѣбаньа врати все мале рыбы назад в морје и задржи само велику. Кто има уши, да слыши!

9

Јешуа рѣче:

Изыде сѣјец да сѣје. Нѣкој сѣме паде при пути, и птицы позобаху го. Друго паде на камени, и не имѣше кореньа, изсохну. Друго паде в трни, и трнье подави го. А друго же паде на земји доброј, и роди плод, и приплодова на сто. Имѣјај уши слышати да слыши.

10

Јешуа рѣче:

Метнух пожар на свѣт, и гле, смотрим го доколѣ гори.

11

Јешуа рѣче:

[...]

Мртви не живут, а живи не будут умрети.

[...]

В дньи когда бѣсте једно, стасте двоје. Но сегда ставши двоје, что будете дѣлати?

14

Јешуа рѣче:

Ако постите наносите собѣ грѣх. Ако молите, будете осуджени. Ако давате милостиньу, шкодите својем духу. Когда путујете по нѣкој земји и льуди пријмут вас, једите что дадут вам и лѣчите больных меджу јими. Ибо, что входи в ваша уста, не оскврньа вас, але что изходи из уста вас оскврни.

15

Јешуа рѣче:

Когда видите неродженог од жене, падите лицем доле и поклоните се. То јест ваш отец.

16

Јешуа рѣче:

Не мните јако пријдох донети мир на земју. Не пријдох донети мир, но раздѣл, огонь, меч. Пријдох разлучити сына од отца и дочеру од матере и невѣсту од свекров. Будут пет во једном дому раздѣлени, три на два, и два на три. И всакы ту буде сам.

17

Јешуа рѣче:

Ја буду дати вам что ни једно око видѣло, ни једно ухо слышало, ни једна рука ткнула, и что не јест возникнуло в срдцу чловѣчјем.

18

Ученики рѣчеху Јешуи: Рѣчи нам, какы буде наш конец?

Јешуа одговори: Уже ли одкрысте почеток, да сегда тражите конец? Ибо кде јест почеток, ту буде конец. Блажени стојечи на почетку. Ви будете познати конец и не вкусити смрт.

19

Јешуа рѣче:

Блажены кој бѣше прѣ но ставаше. Ако станете моји ученики и услышите моја слова, ови камени будут служити вас.

20

Јешуа рѣче:

Царство небесно јест как зрно горчице, најменше од всех сѣмен. Всејано на добро тло, возрасте больше од всех зелыј. И бы дрѣво, и птицы небесны вселиху се в вѣтве јего.

21

Јешуа рѣче:

Ако бы вѣдал дому владыка да крадец хоче пријдти, бдѣл бы и не бы дал подкопати дома својего. И вы убо будите готови. Да буду чресла ваша препојасана великом силом, и свѣтилницы горечи, да крадеци не пријдут вам.

22

Јешуа рѣче учениками:

Ова дојена дѣтинча подобна сут входечим в кральевство.

[...]

Когда од два сотворите једно, да внутришнье буде как внѣшнье и внѣшнье как внутришнье и горно как долно, и сотворите од мужског и женског једно, так да мужско нест мужско а женско нест женско, и сотворите око вмѣсто ока, руку вмѣсто руке, ногу вмѣсто ноге, образ вмѣсто образа, тогда војдете в царство.

23

Јешуа рѣче:

Ја буду избрати вас, једного од тысеч и двоје од десет тысеч. И будете как једин једины.

24

Јего ученики рѣчеху: Укажи нам мѣсто кде ти јеси. Морамо слѣдити то. Јешуа глагольа: Кто има уши, нех слыши. В чловѣку свѣтлости свѣтло јест и свѣтли цѣлом свѣту. Когда не свѣтли, тма јест.

25

Јешуа рѣче:

Льуби својего брата как своју душу. Чувај го как око в глави.

27

Јешуа рѣче:

Ако не удржате се од свѣта, не будете најдти кральевство.

28

Јешуа рѣче:

Стојах всрѣд свѣта и показах се в тѣлу. Најдох јих все пијане, никтого жедного меджу јими. Душа моја боли дльа дѣтиј льудских. В срдцу сут слѣпи и не видет, же праздни пријдеху на свѣт и праздни го буду оставити. Сегда су пијани, но когда отресут своје вино, будут покајати се.

29

Јешуа рѣче:

Ако плот сташе духа ради, тој јест чудо. Но, ако дух сташе плоти ради, тој јест чудо од чуда. Јешче, чудим се как тако велико богатство пријде бывати в сеј бѣде.

32

Јешуа рѣче:

Тврды град врху горы стојечи, не може пасти ни укрыти се.

33

Јешуа рѣче:

Что на уши слышите, проповедите на кровех! Јер никто не зажига свѣтилку да стави под посуду, но на свѣчник, да свѣтли всим дома.

37

Јего ученики спрашаху: Когда будеш објавити се нами и когда те будемо видѣти?

Јешуа одповѣда: Когда обнажите се без срама, метнете одѣджу под ноге и топтате је как мали дѣти, тогда будете видѣти дѣте живого и не будете прѣстрашены.

39

Јешуа рѣче:

Фарисеји и книжники взеху кльуч разумѣньа. Сами не входет, а входечим возбраниху.

42

Јешуа рѣче:

Будите минујучи.

43

Ученики го питаше:

Кто ты јеси да глагольајеш нам такых слов?

Јешуа рѣче:

Не разумѣте ли кто јесм од того что глагольу вам? Вы ставасте подобни Јудејцам. Они льубет дрѣво, а ненавидет плод или льубет плод а ненавидет дрѣво.

44

Јешуа рѣче:

Кто хули отца, буде прашчаны. И кто хули сына, буде прашчаны. Но, кто хули дух, не буде прашчаны, ни на земји ни на небу.

45

Јешуа рѣче:

Од избытка бо срдца уста глагольу. Благы чловек од благаго сокровишча износи благо; и злы чловек од злаго сокровишча износи зло.

46

Од Адама до Јоханана крестительа, меджу родженим од жене не има большег од Јоханана. Али ја кажем: Кто од вас стане дѣтец, буде познати кральевство и стати больши од Јоханана.

47

Јешуа рѣче:

[...] Раб не може двема господином работати: буде једног возльубити, а другого возненавидити: или једного држати се, а другом нерадо чинити. [...]

48

Јешуа рѣче:

Ако двоје сотворет мир в једном дому, будут казати горы прѣмѣсти се, и гора буде прѣмѣстити се.

49

Јешуа рѣче:

Блажени вы осамочены и избраны, зато же царство најдете. Вы изходите из јего и идете изнова там.

50

Ако спрашајут вас: Одкуды сте?

Одговорите: Дојдохмо од свѣтла, одтуды кде свѣтло само себе роди, твори и сликом објавја.

Ако спрашајут вас: Кто сте?

Одговорите: Мы јесмо дѣти и избраники живого отца.

Ако спрашајут вас: Что јест знак вашег отца в вами?

Одговорите: Движенье и мир.

51

Пыташе го ученики:

Когда мртви одпочнут? Когда новы свѣт дојде?

Јешуа одговори:

Оно что ишчете дошло је але вы то не вѣте.

52

Рѣкоше му ученики:

Двадесет и четыри пророка говориху в Израельу и вси говориху о тобѣ.

Јешуа одговори:

Вы непригледасте живого меджу вами и говористе об мртвых.

53

Ученики пытаху јего:

Јест ли обрѣзанье корисно или не?

Јешуа одговори:

Ако бы било корисно, отец бы творил дѣти уже обрѣзане из матере. Но, истинно обрѣзанье в духу јест совсѣм корисно.

55

Јешуа рѣче:

Кто не ненавиди јего отца и матеру, не може быти мојим учеником. И кто не ненавиди јего брати и сестри, и не возме на себе криж како ја, нест мене достојны.

56

Јешуа рѣче:

Кто позна свѣт, одкрыва труп. А кто одкрые труп, свѣт го нест достојны.

57

Јешуа рѣче:

Уподоби се царство небесно чловѣку сѣјавшу добро сѣме. Пријде враг јего ночу и всѣја плѣвньи посрѣд пшеницы. Господин рѣче рабами: Не тргајте сегда плѣвньи, да не востргнете с јими пшеницу. Нехај растут. Во врѣме жетвы соберите плѣвньи и сожжите.

58

Јешуа рѣче:

Блажени страдајучи, јако ти живот најдут.

60

Јешуа видѣ чловѣка носечег јагнье и рѣче ученикам:

Доколѣ јагнье живи, не буде поједано, но сам когда буде убито и стане трупло.

Они одповѣдаху:

Различно не можно сдѣлати.

Он продолжи:

Тако и вы. Ишчите мѣсто мира, да не станете трупло и будете поједани.

61

Јешуа рѣче:

Двоје на једној постельи будут лежати, једно буде умрети, друго живѣти.

[...]

Ја приходим из јего что јест цѣлы. Дане сут мнѣ вѣчи мого отца.

[...]

И глагольу, кто јест цѣлы, буде изполнены свѣтлом, но кто подѣлены, буде полны тмѣ.

67

Јешуа рѣче:

Кто познаје все, но себе не спозна, тој все проманхну.

69

Јешуа рѣче:

Блажени проганьани в својем срдцу, јако ти воистину оца познајут.

70

Јешуа рѣче:

Ако пројавиш что внутри тебе, то буде спасти те. Ако не пројавиш что внутри тебе, то буде усмртити те.

71

Јешуа рѣче:

Ја буду овај дом разорити, да никто не може изградити го опет.

73

Јешуа рѣче:

Жетва је велика, но мало жнцев. Молите господа да послье дѣлательев дльа жетвы.

74

Јешуа рѣче:

Многы сут около студенца, але никто в студенцу.

75

Јешуа рѣче:

Многы стојет прѣд вратами, але само понѣкоји војдут в сватбену избу.

76

Јешуа рѣче:

Слѣдујте благо непропадно и трајно, кде моль не пријде јести ни чрв нишчити.

76

Јешуа рѣче:

Подобно јест царство отца чловѣку купцу, кој најде многоцѣнны бисер. Он беше мудры, продаде все же имѣше и купи јего.

77

Јешуа рѣче:

Ја јесм свѣтлост над всим. Ја јесм все. Из мене все потѣкало, и мнѣ все врача се. Разшчепите дрѣво, и ја јесм ту. Воздвигните камень, и там мене будете најдти.

78

Јешуа рѣче:

Ваши кральи и велможе имајут мекку одѣж. Але они не могут спознати истину.

81

Јешуа рѣче:

Кто јест богаты нехај влада, а кто има моч нехај одрѣче се.

82

Јешуа рѣче:

Кто близко мене, близко огньу. А кто далеко од мене, далеко од кральевства.

83

Јешуа рѣче:

Образы сут видимы чловѣку, а свѣтло внутри скрыто јест.

84

Когда видите свој изглед радујете се. Но, когда видите ваш образ који ставаше прѣдже вас, који не умира ни појавја се, как будете то нести?

86

Јешуа рѣче:

Лисице јазвины имут, и птицы небесны гнѣзда: дѣте же чловѣческо не има кде главу подклонити.

87

Јешуа рѣче:

Убого јест тѣло, зависно од тѣла. И убога јест душа зависна од оба.

88

Ангели и пророки будут дојдти к вами и дати вам ваше. Ви јими дајте что имате и размыслите се: Когда будут дојдти взети јихно?

89

Јешуа рѣче:

Чему очишчајете внѣшнье стеклѣницы? Не иже ли сотворил внѣшнье и внутришнье сотворил јест?

90

Јешуа рѣче:

Пријдите к мени, ибо иго моје легко и моја власт блага и вы најдете мир.

91

Рѣчеху му:

Кажи нам, кто јеси ти, да можемо вѣрити тобѣ?

Јешуа одговори:

Разсматрјате небо и земју, але не познате стојечег прѣд вами, и не знате сеј час разсмотрити.

93

Јешуа рѣче:

Не дајте псом свето, да не одвлѣкут го на сметлишче. Не метајте бисерје прѣд свиньами, да не топтајут јих ногами својими.

95

Јешуа рѣче:

Ако имате гроши, не зајмите јих на лихву, но дајте оном кто вам не возврати.

96

Јешуа рѣче:

Царство отца подобно јест жени која возме мало кваса, стави го в тѣсто, и замѣси велике боханке хлѣба. Кто има уши нехај слыши.

97

Јешуа рѣче:

Царство отца подобно јест жени која носи посуду полну брашна. Доколѣ је ходила далекым путом, држка од посуде сломи се и брашно почне разливати се. Она не је примѣтила то. Когда досегнула дома, положи врч и најде го праздным.

98

Јешуа рѣче:

Царство отца подобно јест чловѣку хтѣвшем убити мочника. Он дома тегаше меч и суваше го в стѣну, да одкрые јего рука ли достаточно силна. Потом уби мочника.

99

Ученики рѣчеху јему: Твоја братија и мати стојат внѣ, ишчут те. Јешуа простре руку на ученики и рече: Се, творечи вольу отца мојего, тој брат мој и сестра и мати.

100

Пытаху го: Цезареви льуди ишчу данок од нас. Да дамо јим или не дамо?

Јешуа рѣче: Покажите ми пѣнез. Чиј има образ и надписанье?

Они отвѣшчаху: Цезарев.

Он же рѣче: Дајте цезарево цезару и божје богу. А оно моје, дајте мнѣ.

101

Јешуа рѣче:

Кто не ненавиди јего отца и мати как ја, не може бити мој ученик. И кто не льуби јего оца и мати как ја, не може бити мој ученик. Ибо моја истинна мати даше ми живот.

102

Јешуа рѣче:

Тежко фаризејам! Они сут подобни псу лежечем на јаслѣ. Ни сам једа, ни пушча говеда јести.

104

Рѣчеху му:

Дојди днес да молимо се и постимо.

Јешуа рѣче:

Кој то грѣх починих или что скривих? Когда младожених остави сватбену палату, тогда нехај льуди постет и молет се.

106

Јешуа рѣче:

Когда двоје сотворите једним, будете дѣти льудски. И когда кажете горы прѣмѣсти се, гора буде прѣмѣстити се.

108

Јешуа рѣче:

Пијучи од мојих уста стане как ја, ја станем как он и скрыто буде одкрыто.

109

Јешуа рѣче:

Царство јест подобно чловѣку имавшем благо скрыто в ниви, не знавши. Он остави ниву сыну. Сын прода ниву, а купец поче орати и најде благо.

110

Јешуа рѣче:

Кто најде себе, свѣт го не достојны.

112

Јешуа рѣче:

Тежко тѣлу зависном од душе. Тежко души зависној од тѣла.

113

Ученики го пытаху:

Когда буде наступити царство?

Јешуа одговори:

Не буде наступити ибо чекајете го. Никто не буде ознанити: "Узри, ту јесте" или "Узри, там јесте". Царство отца разпространьа се по земји але льуди не видет го.

114

Шимон Камень рѣче јим:

Нехај Мирјам одиде од нас. Жене не сут достојне живота.

Јешуа рѣче:

Види, ја буду водити ју да става мужско, да може ставати живы дух как вы мужскы. Всака бо жена сотворивши себе мужскым војде в царство небесно.