Sbornik:2006.05.23 Srbija prijma rezultat od Černogosko glasovanje (Ondrej Rečnik)

Iz Medžuviki, svobodnoj enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
This text is published in Medžuviki library under the terms of fair use.

It is not released under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license until its authors will explicitly say so.

Srbija prijma rezultat od Črnogorsko glasovanje.
Serbia priznat resultat od Černogorsko glasovanie ang.: Serbia accepts Montenegro result
Avtor: Ondrej Rečnik
Prěvod: prvobytno medžuslovjansky
Iztočnik: Prvo medžuslovjansko forum [1]
Doba stvorjenja: 24.05.2006
Ine: jedin iz prvyh ms tekstov, pisany v Slovianski-P


Referendum iz 2006, rezultati


Boris Tadić govoril što Srbija vse vreme bude prijatelj dlja Črna Gora.
Srbski prezident Boris Tadić priznal rezultati od Črnogorsko glasovanje za nezaležnost, v prvi oficialni odziv iz Srbija.
"Ja prijmam prvi rezultati sčitani od komisija dlja referendum,"
G. Tadic skazal v vreme presa-konferencija.
Oficialni rezultati v nedeljski referendum v Črna Gora dali 55.5% za pro-nezaležnostove glasi, samo pol procent više čem bilo treba dlja izigranje.

No žedanje od pro-Srbske sojuzne partije dlja novo sčitanje ne bilo dozvoljeno.

"Kako vi znate, ja podpiral jedinstveni štat ... no kako demokrat i prezident iz demokratični štat, ja gotovi priznati rešenje od gradničsko večinstvo v Črna Gora" G. Tadić govoril.


Original/Języčna versija (English)Boris Tadic said Serbia would always be a friend of Montenegro
Serbian President Boris Tadic has recognised the results of Montenegro's vote for independence, in the first official response from Serbia.
"I accept the preliminary results reached by the referendum commission," Mr Tadic told a news conference.

Official results of Sunday's referendum in Montenegro put the pro-independence votes at 55.5% - just half a percentage point above the threshold for victory.

But a demand by pro-Serbian unionist parties for a recount was rejected.

"As you know, I was in favour of maintaining the common state... but as a democrat and president of a democratic country, I'm fully ready to accept the decision of the majority of the citizens of Montenegro," Mr Tadic said.Original/Języčna versija (Slovianski-P?slovianski-p)


Boris Tadic govoril što Serbia vse vreme budet priatel' dla Černa Gora.

Serbski president Boris Tadic priznal resutati od Černogorsko glasovanie dla nezaležnost, v pervi oficialni viglasenie iz Serbia.
"Ja priznat pervi resultati sčitani prem komisia dla referendum,"
G. Tadic skazal v vreme novosti-konferencia.

Oficialni resultati v nedelski referndum v Černa Gora dali 55.5% glasi dla pro-nezaležnost, samo pol procent više čem bilo treba dla vigranie.

No vižadovanie od pro-Serbski sujuz partiji dla novo sčitanie ne bilo dovoleno.

"Kak vi znat, ja podporal jedinstvi štat ... no kak demokrat i president iz demokraticki štat, ja gotovi priznat' rešenie od obivatelska večšina v Černa Gora" G. Tadic govoril.Objasnjenja[izměniti | izměniti kod]