Sbornik:Obrine ostriženja u Slovjanov v těčenji historije (M. Swat)

Iz Medžuviki, svobodnoj enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
⁘ Obrine ostriženja u Slovjanov v těčenji historije ⁘
takože ang.: «Slavic shaven hairstyles during the history»
Avtor: Michał Swat
Prěvod: pisano medžuslovjanskom
Izdateljstvo: Slovanská Unie z.s.
Doba izdanja: 2017-o lěto
Ine: časopis Slovjani.info, numer 2/2017

[Link do zapisa]


Rězumje členka:

Razvažanja i iztočniky odnosno prědmeta råzširjenja i byvanja råzličnyh tipov izpodobrinyh ostriženj u råznyh zemj i narodov Slovjanskoj, zamyslom ustaljenja spoljnyh medžuslovjanskyh svojstv u slovjanskyh tradicijnyh ostriženj. Podpirajųći sę iztočnikami iz råzličnyh dob historije avtor nahodi råzne iz-podobrine ostriženja u južnyh, zapadnyh i iztočnyh Slovjanov.