Sbornik:The Sound of Silence (Simon & Garfunkel)

Iz Medžuviki, svobodnoj enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
⁘ Zvųk Tišiny ⁘
ang.: Sound of Silence
Avtor: Paul Simon (tekst i muzika), Simon & Garfunkel (igra)
Prěvod: M. Swat
Doba stvorjenja: 1964
Ine: iz albuma The Sounds of Silence (1964)

Vitaj ťmo, moja stara prijateljice,
Nanovo jesm prišel s tobojų pogovoriti
Ibo někoj vid, pòlzajųći tiho,
Ostavil svoje sěmena, kògdy jesm spal
I vid, zasějany vò mojem råzumě
Ješče tu ostava
Vnųtri zvųka tišiny

Vò bezpokojnyh snověh jesm šel sam
Vųzkymi, kamennymi ulicami
Vò světlě uličnoj lampy
Postavil jesm moj ovratnik k hrånjenju sę hlåda i mokroty
Kògda moje oči zakoljelo světlo neona
Ono råzščepilo noć
I tknųlo zvųk tišiny

I vò golym světlě ja uględěl
Desęt tysęćev ljudij, može byti vęće
Ljudij govorjųćih bez mòlvjenja
Ljudij slyšajųćih bez slušanja
Ljudij pišųćih pěsnje, koje nikògdy ne bųdųt råzglašene glåsami
I nikto ne osmělil sę
Råzstrojiti zvųka tišiny

"Glupci" skazal jesm, "Ne znate li?
Tišina kako rak råste
Slyšite moje rěči, da byh mogl vas učiti
Jmite moje ramena, dabyh mogl vas dosęgnųti."
Ale moje slovesa kako tihe kapje, padali
I zvųčili odglåsom
Vò studnjah tišiny

A ljudi klanjali sę i molili
Neonovomu bogovi jegože oniže učinili
A znak blěsknųl svoje prěduprědženje
Slovesami koje on tvoril
I znak skazal, iže rěči prorokov sųt napisane na stěnah podzemnyh hodnikov
I salah domov najmateljev
I šeptajųt vò zvųkah tišiny.

Original[izměniti | izměniti kod]

Original/Języčna versija (English)

Hello darkness, my old friend,
I've come to talk with you again,
Because a vision softly creeping,
Left its seeds while I was sleeping,
And the vision that was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence.

In restless dreams I walked alone
Narrow streets of cobblestone,
'Neath the halo of a street lamp,
I turned my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
That split the night
And touched the sound of silence.

And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more.
People talking without speaking,
People hearing without listening,
People writing songs that voices never share
And no one dared
Disturb the sound of silence.

"Fools" said I, "You do not know
Silence like a cancer grows.
Hear my words that I might teach you,
Take my arms that I might reach you."
But my words like silent raindrops fell,
And echoed
In the wells of silence.

And the people bowed and prayed
To the neon god they made.
And the sign flashed out its warning,
In the words that it was forming.
And the sign said, the words of the prophets are written on the subway walls
And tenement halls.
And whisper'd in the sounds of silence.

Objasnjenja[izměniti | izměniti kod]